White Clay
White Clay, Arizona 86504, USA

White Clay Hill
White Clay Hill, Arizona 86507, USA