Stratton Mountain
Stratton Mountain, Winhall, VT 05155, USA

Stratton Mountain
Stratton Mountain, Green Mountain National Forest, Stratton, VT 05360, USA